รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

pra

รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร