News

สจล. เข้ารับโล่รางวัลจาก อว.

สจล. เข้ารับโล่รางวัลจาก อว.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม

สจล. ดึงนักวิจัย 3 สาขา อัพดีกรี “กัญชง” พร้อมเตรียมเปิด “แซนด์บ็อกซ์” ศึกษาวิจัย รุดดันไทยเป็นฮับ “พืชเศรษฐกิจใหม่” ตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรม

          รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี

สุดยอด ! นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้าชนะเลิศ Game Talent Showcase 2022

สุดยอด ! นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คว้าชนะเลิศ Game Talent Showcase 2022

     นายธนัตถ์

สจล.ติดอันดับ 1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🏆อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย 🏆

🔸ด้าน International Faculty Ratio

จากการจัดอันดับ QS

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

นายอัมฤทธิ์ สุนันทา นายเริงฤทธิ์ สอนเวช นายบัญชา พวงพิกุล  นายปิยะวัฒน์ บุญชัยเกียรติ

นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ

นางสาวชนัญชิดา สิริเลิศเมฆาสกุล   นางสาวพัทธนันท์  เลขาลาวัณย์  นางสาวพอพิมพ์  จินดาศักดิ์ชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์

Minor Program หลักสูตรวิชาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์

🔸 หลักสูตรเสริมสำหรับน้องๆนักศึกษาทุกคณะในสถาบัน ที่จะสามารถพัฒนา skill ของตัวเองที่มากกว่า 1 skill🥇

📌เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 มิถุนายน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://council.kmitl.ac.th/council2018/

 

รับสมัครเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

เปิดแล้ว‼️ รับสมัครเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

🔶เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน

*

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา๐๘.๑๕

CMKL มอบปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นแรก ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย CMKL เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ที่จบการศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย