นศ.คณะสถาปัตย์ ฯ คว้ารางวัลการประกวดแบบ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

นศ.สถาปัตย์ได้รับรางวัลชมเชย

👏ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ทีม WH0101 สมาชิกประกอบด้วย นายกฤษฏิ์ คงชาตรี 🌱นายนพพีระ ภาณุพงศ์พันธุ์ 🌱นางสาวพัทธนันท์ รัตนโสภณ 🌱 นางสาวนภัสสร ปรีดา 🌱นางสาวอัฏฐพร เจียรกุล ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแบบ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา (ประเภทนักศึกษา) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://asa.or.th/news/15-11-2021/?fbclid=IwAR20ah1DbUS6qPpUhHfElzzRgVsvSJIsSEJ8j6LO0ghZ7mrsfsrvZ7Z0dqQ

Share this page