ชีวิตใน สจล.

ใช้ชีวิตนักศึกษาใน KMITL ให้เต็มที่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย, สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

 

19 Aug 2021

สหกิจศึกษา

การวิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและนวัตกรรม

Our partners

Sustainable Development Goals

We aim to drive society to the next level by using technology and innovation, and also further promote Thailand 4.0. The digital world will be built on campus networks, with the future defined by connections between all this. Prof.Dr.Suchatvee Suwansawat President, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
Image
SDG
01 Oct 2021

Water efficient appliances

01 Oct 2021

PEA Volta