สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • what is next

กิจกรรม

21 Feb
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สถาบันชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมปั้นหลักสูตรอินเตอร์
คณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สถาบันชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมปั้นหลักสูตรอินเตอร์ร่วมกันเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top