สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • openhouse18

คณะ / วิทยาลัย

News Information

KMITL’S STUDENTS IN AGRICULTURAL COMMUNICATION AWARDED BY HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN.
ผลงานนิเทศศาสตร์เกษตร คว้ารางวัลพระราชทาน             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต ในรายการประกวด...

Current

KMITL

Student Services

Service
Top