สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • topten2018

กิจกรรม

21 Jun
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าประเทศไทย
เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน เรื่องสมองกลฝังตัว โดยอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันที่ 17 มิ.ย. 2561  http://app.tv5.co.th/wp-content/uploads/2018/06/Dernna_20180617.mp4  ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top