Skip to main content

ขยะกำพร้าสัญจร สจล. ครั้งที่ 4

ขยะกำพร้าสัญจร สจล. ครั้งที่ 4
Start
End

🥰ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งผู้ที่สนใจ มีขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ หรือไม่สามารถขายได้ ที่เรียกว่า "ขยะกำพร้า หรือ ขยะ RDF(เชื้อเพลิง)" หากต้องการส่งกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกขยะ หากมีสิ่งสกปรก เช่น ซองพริกน้ำปลา หรืออื่นๆ ให้ทำความสะอาดแล้วผึ่งแดดให้แห้ง รวมใส่ถุงดำ มัดปากถุง นำมาส่งให้เราได้ใน กิจกรรม ขยะกำพร้าสัญจร สจล. ครั้งที่ 4 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ N15 Technology ได้ตั้งจุดรับขยะกำพร้าแก่นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งประชาชนภายนอก ที่อาศัยอยู่บริเวณลาดกระบังและบริเวณพื้นที่โดยรอบ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

📌ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอุทยานพระจอมเกล้า ร.4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี หรือ โทร. 2330