Skip to main content

ขอเชิญร่วมงาน Innovation Idea Challenge 2024

ท่องเที่ยว
Start
End

‼ขอเชิญร่วมงาน “ Innovation Idea Challenge 2024 ” 

งานอีเว้นท์ที่จะตอบโจทย์กับผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวเเละการบริการในอนาคต

สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวเเละการบริการขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเดินทางเจาะเวลาหาอนาคตไปสู่โลกนวัตกรรมที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 มากกว่า 30 ผลงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัลสุดพิเศษอีกมากมาย

🗓️ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
(08.30 - 16.00 น.)
📍สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Activities Area Space ชั้น 1 ZONE A