อิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก

อิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก
Start
End

 

อิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก 💖
✨พรุ่งนี้ 24 พฤศจิกายน 2565 ร่วมทำบุญตักบาตร รับประทานอาหารเช้าแบบไทย การออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ
🥰พบกับ อาจารย์เดี่ยว รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา สจล.
📌พบกันทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน เวลา 7.30 - 9.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ และหอพระราชประวัติ ร.4 🧡