Skip to main content

Planmai Camp ครั้งที่ 2

KMITL
Start
End

Planmai Camp ครั้งที่ 2

ค่ายสำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ(Lab) การ workshop และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย จากพี่ๆ โยธาลาดกระบัง พร้อมเยี่ยมชมไซต์ก่อสร้างจริง !!!

กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ on-site เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสและได้ลองลงมือปฏิบัติจริงๆ มาค้นหาตัวตน มาเสริมสร้างความรู้ในค่ายได้แล้วตั้งแต่วันนี้

🗓เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น.

ค่ายจัดขึ้นในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 (3 วัน 2 คืน)

ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

ใบรับสมัคร (https://drive.google.com/.../1_JnjTSAN6N0.../view...)

ใบปพ.1 หรือ ปพ.7 (อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับระดับชั้นม.4 ที่ยังไม่มีปพ.1 ให้ส่งเป็นปพ.7)

รับจำนวน : 96 คน

ระดับการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2567

แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

✅FREEค่าสมัคร !!!✅

ค่ายืนยันสิทธิ์ : 650 บาท ( จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม )

📌สมัครได้ที่ : https://forms.gle/vbsgB4sqiKwBuNg4A

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

IG : planmai_camp

FB : ค่ายแปลนใหม่

Email : planmai.camp@gmail.com

0966259462 (พี่แพร อมร)