Skip to main content

รองชนะเลิศอันดับ 1 แปลและล่ามไทยจีน - จีนไทย

รองชนะเลิศอันดับ1

ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.สุชาวดี สวนทอง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”

ในประกวดแข่งขันการแปลและการล่ามไทยจีน–จีนไทย ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางของประเทศไทย

จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page