News

เรียนทำไร? : วิศวกรรมอาหาร

เรียนไปทำไร วิศวกรรมอาหาร

สวัสดีครับ ผม ดร.ณัฐวุติ ชาวเมือง หรืออาจารย์โอเชาว์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เปิดตรวจสุขภาพนักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังประจำปี 2566 
📆 ในวันที่ 21-30 มิถุนายน 2566 
📌

​ ธัญสินี มุขดา คว้าเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ​ซีเกมส์ 2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญสินี มุขดา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ✨

🥈ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด

ประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์หญิง

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 ครั้งที่

ธนัส นศ.สถาปัตย์คว้าชนะเลิศ ประกวดแบบแนวความคิดลานกีฬา กทม.

ขอแสดงความยินดี กับนายธนัช  ขุนทอง นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

“การประกวดแบบแนวความคิดลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน”

หารือความร่วมมือ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yoshikazu Miyanaga

President, Chitose Institute

iThesis

#iThesis #CounselingServices
👩‍💻KLLC และ ห้องสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis (Counseling Services) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอคำปรึกษาการใช้งาน

สรรหาคณบดี ว.วิศวกรรมสังคีต

ประกาศการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สรรหาคณบดี ว.อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ประกาศการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครโครงการแววนวัตกร

คณะบริหารธุรกิจ เปิดโครงการแววนวัตกร (4+1) เทอม 1/66 

📚 สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาท่านใดที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3