News

KLLC และ ห้องสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis

KLLC และ ห้องสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis (Counseling Services)

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอคำปรึกษาการใช้งาน iThesis สามารถ

สื่อสารอย่างสมาร์ท สไตล์เด็กยุคดิจิทัล

สื่อสารอย่างสมาร์ท สไตล์เด็กยุคดิจิทัล

         ธรรมชาติของเด็ก เป็นวัยที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง อยากรู้อยากลองทำในสิ่งใหม่ ๆ เสมอ เริ่มที่จะมีจินตนาการและแสดงบทบาทสมมติจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ แต่ด้วยวัยของเขาการทำความเข้าใจในเรื่องราวต่าง

​ KMITL VOLUNTEER DAY ตอน รวมพลังคนเลือดกรุ๊ปดี มาเปลี่ยนสถานีรถไฟ  ​

 

📢 ประกาศ จากชาว YOUTH 📢
ขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสา มาช่วยกันทำภารกิจไปกับ YOUTH ในกิจกรรม

🚨KMITL VOLUNTEER

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สำนักหอสมุดกลาง สจล.)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
ระหว่างเวลา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

( 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 )

.

💻ในรูปแบบ

เปิดรับสมัครเตรียมพร้อมพูดภาษาจีนตะลุยแดนมังกร

ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์

🇨🇳เปิดรับสมัครเตรียมพร้อมพูดภาษาจีนตะลุยแดนมังกร ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น1(Basic Chinese and Culture for

เปิดอบรม “CEFR English B2 Booster II”

กลับมาอีกครั้ง! กับโครงการที่นักศึกษารอคอย
.
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.
เปิดอบรม “CEFR English B2 Booster

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้าชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันต์ณัฏฐา พลอยแย้ม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

"โครงการการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน"

เรียนทำไร? EP.4 : วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

เรียนทำไร? EP.4 : วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

ชมคลิป https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/946919242934677

เกือบทุกคนมักจะมีคำถามว่า การทำเสียงประกอบเนี่ยมันต้องซื้อด้วยเหรอ ?

ปัจจุบันยังมีคนมองว่าสิ่งนี้เราต้องจ่ายด้วยเหรอ

รับสมัครเยาวชนค่ายฤดูร้อน

 

🥰ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

(KMITL KIDS SUMMER CAMP#26) มาแล้วจ้า🍄

มี 2 หลักสูตรมาให้น้อง

นศ.คณะไอที คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Data Science Quiz Competitions

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทพัทธ์ เทศปัญ นายธนภัทร ธีรรัตตัญญู และนางสาววนัชพร ธรรมรัตนตันติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ