News

เปิดรับสมัครนศ.ป.โท หลักสูตร วศ.ม.ป้องกันประเทศ

🔥หลักสูตรใหม่มาแรง วิศวกรรมป้องกันประเทศ ป.โท

(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

ภายในวันที่

KARAOKEROOM  เปิดให้บริการแล้ว

#KARAOKEROOM 
🎶พื้นที่เพิ่มความบันเทิง ได้มาผ่อนคลายคั่นเวลาเรียน เวลาทำงาน ที่สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเรา มาพร้อมเสิร์ฟน้องนักศึกษา เเละบุคคลทั่วไปเเล้วครับ
.
🥳yo~ อยากพาคุณร้องเกะแบบโคตรฟิน

ชนะเลิศ Cloud Track

✨ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ดุษฎี เลิศอภิรักษ์วงศ์ และ น.ส.ทัตพิชา วงษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สจล.

ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี

ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์ หรือ

คุณหมอบอล อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สจล

สจล. ติดอันดับ “มหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก”

สจล. ติดอันดับ “มหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก” จัดอันดับโดย BoostUp

โดยมีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 1 ใน

สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก

สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก

จัดอันดับโดย  BoostUp  โดยมีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 1 ใน 3 ของประเทศ

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ช่วยเกษตรกร

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ช่วยเกษตรกร🌿🌱

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์

APAIE Bangkok 2023

Post-Conference: Campus tour at KMITL

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล