News

นักเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

ขอแสดงความยินดี👏กับทีม KMIDS Zaaa

สมาชิกประกอบด้วยนายธีรดนัย ตันไล้ นายสิรดนัย ตันไล้ นายปุณโชติ แก้วสุวรรณ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ประจำปีการศึกษา 2564

📌วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

🔰บัณฑิตจะได้รับเข็มวิทยฐานะ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ประจำปีการศึกษา 2563

📌วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 65

🔰บัณฑิตจะได้รับเข็มวิทยฐานะ ในวันฝึกซ้อมย่อย

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังรุ่น 16 ได้รับรางวัล BEST CEO AWARDS

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังรุ่น 16
ได้รับรางวัล BEST CEO AWARDS

จริงหรือไม่! คณะวิทยาศาสตร์มีผู้หญิงสวยที่สุด

จริงหรือไม่ ❓

คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นชื่อว่ามีผู้หญิงสวยที่สุด 🥰

🤟วันนี้แอดมินพาเฟรชชี่คณะวิทยาศาสตร์ สจล. มาไขข้อสงสัยข้อนี้กัน ไปฟังคำตอบจากน้อง ๆ กันเลยย

กฐินพระราชทาน สจล.

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ

ศิษย์เก่าเกียรติยศ คุณจิราพร ลายลักษณ์

คุณจิราพร ลายลักษณ์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ "62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation"

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ภิมุข สิมะโรจน์

คุณภิมุข สิมะโรจน์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

"62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation"

สกรรจ์ นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ SCGP Speak Out 2022

ขอแสดงความยินดีกับนายสกรรจ์ เกียรติบุญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ