Skip to main content

News

อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 )
.
ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

“ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง” แลปใหม่จาก บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย เพื่อนักศึกษา นักวิจัย

เมื่อเร็วๆ

IT

The Best Innovation Award จากงาน Creative AI Camp 2023
-----------------------------

โคเซ็น

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ของสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 กับทางสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ >

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.47 วันที่ 25 - 31 ธันวาคม

เล่าข่าว สจล.

รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.46 วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ สจล.เปิดรับสมัคร

สมัครเลย! โอกาสในการเรียนแพทย์ มาถึงแล้ว
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้เท่านั้น

สจล.ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.รัชนี

รองชนะเลิศอันดับ 1 แปลและล่ามไทยจีน - จีนไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.สุชาวดี สวนทอง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ

TOEIC2567

เปิดรับสมัครสอบ ᴛᴏᴇɪᴄ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สจล.
.
รอบสอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

𝐀𝐈 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 & 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑

มหาวิทยาลัย CMKL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ สจล. ร่วมกับ สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดงาน 𝐀𝐈 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 &

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.45 วันที่ 11– 17 ธันวาคม 2566