News

​ รักเธอเสมอ ... จากใจพวกเราชาว สจล. ​

รักเธอเสมอ ... จากใจพวกเราชาว สจล. 🧡

พวกเราชาว สจล.ขอขอบคุณพี่เอ้ ที่ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปี พี่เอ้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาสถาบัน

ขอบคุณพี่เอ้ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้พัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลง จนสถาบันก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

ขอขอบพระคุณ พี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่อุทิศตน ทำงานในตำแหน่งอธิการบดี สจล. ด้วยความมุ่งมั่น อดทน

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี สจล.

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ในการประชุมสภาสถาบันฯ วาระพิเศษ

ค่าย IELM KMITL

ค่าย IELM KMITL 👷🏼📌ค่ายแห่งการเรียนรู้ ที่จะพาน้องๆ ไปพบกับความสนุก ตื่นเต้นของอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ #🤙🚘

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่ รัชกาลที่ ๙

พีธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและแสดงความจงรักภักดี ในวันศุกร์ที่

นศ.คณะสถาปัตย์ ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบป้อมจราจรมีชีวิต พัทยา

👏ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ🥇รองชนะเลิศ ชมเชย การประกวดออกแบบป้อมจราจรมีชีวิต ณ

นศ.คณะสถาปัตย์ ฯ คว้ารางวัลการประกวดแบบ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

👏ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ทีม WH0101 สมาชิกประกอบด้วย นายกฤษฏิ์

สำนักงบประมาณเยี่ยมชมสถาบัน

ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และคณะผู้บริหาร สจล. ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ

“กราฟีน” วัสดุแห่งอนาคต

“กราฟีน” วัสดุแห่งอนาคต เพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จากการวิจัยและพัฒนาโดยอาจารย์ สจล.

         

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ฉบับที่33

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 33 เรื่อง การดำเนินการภายในสถาบัน การจัดโครงการ/กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรแปลงร่างคนธรรมดา มาเป็นนักบริหารยุคใหม่

โอกาสดีๆไม่มีบ่อยๆ โอกาสการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กับหลักสูตรที่จะเปลี่ยนความคิด จุดประกายความรู้ สู่อนาคตในอาชีพของคุณ 🤩

📖 #หลักสูตรแปลงร่างคนธรรมดา_มาเป็นนักบริหารยุคใหม่
⏰ เรียน 30 ชั่วโมง

นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ
ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น