Skip to main content

News

เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สจล

JOB FAIR 2024

Job Fair 2024 กิจกรรมดีๆที่ใครก็ห้ามพลาด!!

ตำแหน่งงานจากกว่า 200 บริษัทที่มาเปิดรับและยื่นโอกาสให้ทุกคนมีงานทำ !!! 🪄✨

🗓️ วันที่ 22

รายการเล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.51 วันที่ 22– 28 มกราคม 2567

KBEST 2024

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยหรือแผนธุรกิจ และนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับปริญญาตรี KBEST 2024

🔹 คณะบริหารธุรกิจ

SpaceQuest2024

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการ ประกวดแนวคิดนวัตกรรม
ในหัวข้อ "เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย"

🏆ชิงทุนการศึกษา

ครูดีศรีชุมพร

ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา และอาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์ อาจารย์ประจำวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ

ได้รับรางวัล "ครูดีศรีชุมพร" ในงานวันครู

KBS ADMISSION

KMITL Business School
ADMISSION  Academic Year 2024
‼️for  FOREIGN STUDENTS‼️

KMITL Booklet 2024

 

ว.ชุมพรฯ รับสมัครนักศึกษาต่อเนื่อง

"ปวส.เทียบโอน" รอบ 3

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทียบโอน

สำหรับน้องๆ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

Startup สจล. โชว์ผลงานเด่นในงานระดับโลก

Startup สจล. โชว์ผลงานเด่นในงานระดับโลก Consumer Electronics Show (CES) 2024

งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี ที่ลาสเวกัล

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.50 วันที่ 15 – 21 มกราคม