Skip to main content

News

โครงการแววนวัตกร (4+1)

เปิดรับสมัครแล้ว ! โครงการแววนวัตกร (4+1)
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรียนตรีต่อโท ✨
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 
วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

เล่าข่าว สจล.

ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.57 วันที่ 4 -10 มีนาคม 2567

ประกาศผลรางวัล Senior Project Pitching Challenge

💥ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenge #ค้นคว้าหาสุดยอดไอเดียแห่งนวัตกรรม ซึ่งในกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เริ่มแล้ว KMITL INNOVATION EXPO 2024

เริ่มแล้ว! “ KMITL INNOVATION EXPO 2024”   
งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย

รถไฟไทยทำ รุ่น สุดขอบฟ้า และรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถไฟ EV

รถไฟไทยทำ รุ่น สุดขอบฟ้า และรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถไฟ EV

ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย

พิธีเปิด KMITL Innovation Expo 2024

KMITL Innovation Expo 2024

1 มีนาคม 2567 พิธีเปิด KMITL Innovation

​ หมึกพิมพ์เรืองแสงเตรียมจากคาร์บอนควอนตัมดอท ​

✨ผลงานสุดปังของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

หมึกพิมพ์เรืองแสง💥เตรียมจากคาร์บอนควอนตัมดอท

ซึ่งมีสมบัติเชิงแสงที่สามารถดูดกลืนพลังงานและปลดปล่อยออกมาในรูปของการเรืองแสงภายใต้ Black light

🔰ใช้ประโยชน์ทางด้านการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร พิมพ์ลายบน กระเป๋า เสื้อผ้า

สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา

ส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567

กำหนดการ

กำหนดการงาน KMITL Innovation Expo 2024 

🤖 พบกันวันที่ 1-3 มีนาคม 2567

📍หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์

ปลัด อว.เยี่ยมชม KOSEN

ต้อนรับ ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปั้นวิศวกรนักแก้ปัญหา (Practical Engineering) รับผิดชอบต่อสังคม

(28 ก.พ

ปาแตร์

✨ปาแตร์🎋🍃

พบกับแนวคิดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย

โดยการนำพัดไม้ไผ่สานซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ มาเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน โดยเมื่อเคลื่อนไหวพัดโบกไปมา นอกจากจะให้ความเย็นแก่ผู้ใช้แล้วยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ใช้ในยามที่ต้องการได้อีกด้วย

✅ สามารถพับเก็บ พกพาได้สะดวก

✅ เปิด-ปิดพัดด้วยสวิตซ์เพียงปุ่มเดียว