Skip to main content

รายงานคุณภาพอากาศ 3 กุมภาพันธ์

ฝุ่น

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.

________________________________________________________
📌สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ บริเวณสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (ชั้น 7 ตึก HM)
▪️ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับ 3 (ปานกลาง)
▪️ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 อยู่ในระดับ 1 (ดีมาก)
▪️ ค่าโอโซน (O3) อยู่ในระดับ - (ไม่มีข้อมูล)
▪️ ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) อยู่ในระดับ - (ไม่มีข้อมูล)
▪️ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อยู่ในระดับ - (ไม่มีข้อมูล)
▪️ ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อยู่ในระดับ - (ไม่มีข้อมูล)
📢คุณภาพอากาศปานกลาง
📢ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับปานกลาง 
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ติดตามข้อมูลข่าวสาร SCiRA ได้ตามเพจนี้
#SCiRA #SmartEnvironme...

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page