Skip to main content

เปิดกองถ่ายภาพยนตร์สั้น พบกันในงานวันลูกพระจอม

k5

เปิดกองถ่ายภาพยนตร์สั้นสุดพิเศษแล้ววันนี้ จากทีมภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 🧡🧡🧡

พลาดไม่ได้แล้ว น้อง ๆ จะได้พบกับหนังสั้นสุดพิเศษนี้ ในงานวันลูกพระจอม อย่าลืมติดตามกันนะคะ 😍

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page