Skip to main content

เล่าข่าว สจล.

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.45 วันที่ 11– 17 ธันวาคม 2566

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/751964103415630

1. มหาวิทยาลัย CMKL จัดงาน 𝐀𝐈 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 & 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑

2. เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

3. สำนักทะเบียนฯ แจ้งช่องทางขอรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดอบรมออนไลน์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ต้องการต่อยอดงานประจำ

5. KLLC เชิญร่วมอบรม “หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1” วันที่ 20 ธ.ค. 66

6. บรรยากาศ งานแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ APRA & TIRT International 2023

🟠 พบกับ รายการ “เล่าข่าว สจล.” ได้ ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page