Skip to main content

แจ้งขอให้ อพยพประชาชนรอบข้างซอยกิ่งแก้ว 21 ออกห่างจุดเกิดเหตุในรัศมี 5 กิโลเมตร

Image

ประกาศเตือน จาก กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งขอให้ อพยพประชาชนรอบข้างซอยกิ่งแก้ว 21 ออกห่างจุดเกิดเหตุในรัศมี 5 กิโลเมตร

เนื่องด้วยเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม และเม็ดพลาสติก

ภายในซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ด้วยความห่วงใยจากพระจอมเกล้าลาดกระบัง

บทความโดย

admin

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page