“อะควา แบริเออร์” กำแพงกั้นน้ำ สู้ภัยน้ำท่วม

o1

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ คุณพรชัย แสงรุ่งศรี i2P Center Manager บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด และทีมงาน ซึ่งได้นำอะควา แบริเออร์ (Aqua barrier) มาทดสอบทำกำแพงกั้นน้ำที่บริเวณริมถนนฉลองกรุงด้านหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ต่างๆ ภายใน สจล. เช่น วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อวางแผนในการนำอะควา แบริเออร์ มาติดตั้งเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าในพื้นที่ และเป็นกำแพงกั้นน้ำในการสูบน้ำออก

ซึ่งอะควา แบริเออร์ (Aqua barrier) หรือกำแพงกั้นน้ำทำจากวัสดุโพลีเอททีลีน ซึ่งเป็นวัสดุทนแดด ทนฝน ทนการกัดกร่อน นำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ เพียงใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงเติมแทนการกรอกทรายทีละกระสอบ ออกแบบให้ผิวด้านในกำแพงมีความลื่นจึงสูบน้ำบริเวณใกล้เคียงเติมเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้น้ำประปาหรือน้ำสะอาด ไม่มีปัญหาการอุดตันภายใน เมื่อเติมน้ำแล้วจะมีความสูง 50 เซนติเมตร ฐานกว้าง 1.5 เมตร มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ไม่รั่ว ช่วยให้น้ำไม่เข้าท่วมทรัพย์สินและสามารถสัญจรเดินทางได้แม้จะมีน้ำท่วม เมื่อเลิกใช้งานสามารถระบายน้ำออกและม้วนเก็บ นำกลับมาใช้ใหม่เมื่อต้องการต่างจากกระสอบทรายที่ตากแดดนานแล้วจะเปื่อยยุ่ยทำให้ทรายรั่วออกมาอุดตันท่อระบายน้ำ

Share this page