Skip to main content

IT

IT

The Best Innovation Award จากงาน Creative AI Camp 2023
-----------------------------
นางสาวพิมพ์มาดา จิระวัธน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัล The Best Innovation Award พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมต่างสถาบัน ประกอบด้วย นายพิพิธพล สุทธิสา, นางสาวสุธิมา สมอแข็ง และนางสาวพชรกมล วัฒนศิริ กับผลงานที่มีชื่อว่า “Smart Support System :AI-Boosted Knowledge Hub” 
.
“Smart Support System: AI-Boosted Knowledge Hub” ระบบบนเว็บไซต์ที่ช่วยลดความล่าช้าในการตอบคำถามของคอลเซ็นเตอร์ ด้วยการตรวจจับคีย์เวิร์ดระหว่างการสนทนา อีกทั้งยังสามารถใช้ค้นหาคำตอบและบทความที่เกี่ยวข้องบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มจำนวนการให้บริการลูกค้าในแต่ละวันอีกด้วย
.
สำหรับในงานค่าย Creative AI Camp 2023 ได้มีการจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI as a Human Being? เมื่อระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้แข็งแกร่ง พร้อมเป็นผู้นำด้าน AI สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศ

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page