คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

school of information technology

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำไมต้องเรียน International Program Business Information Technology ?

This program has been developed for the students to cultivate 3 main skills for performing progressive work; they are necessary skills for computer tasks of the future. An accomplished student will be ready to perform progressive work as well as to initiate and creatively run new business model. They will be ready to open up the new world and pave the way toward full internationality in the future. These skills are skills in information technology, creative business applications, and communication; all help the students to better understand changes at the global level. The medium of instruction is English.

ทำไมต้องเรียน International Program Business Information Technology ที่ สจล. ?

KMITL is very strong at information technology; it is actually a leading institute of this technology. The atmosphere in KMITL promotes creative and progressive thinking. It also cooperates internationally with overseas educational institutes and frequently exchanges information with them to help prepare the students for the internationality of the future.

โอกาสในการหางาน

Analyst and designer of business information technology system
Developer of business information technology system
Business analyst
New business entrepreneur

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

70,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

school of information technology

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

Business Information Technology

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6