คณะบริหารธุรกิจ

Business school

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำไมต้องเรียน International Program บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ?

คุณภาพอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนอันเกิดจากประสบการณ์ตรง การทำงานวิจัย นอกเหนือจากประวัติการศึกษา

ทำไมต้องเรียน International Program บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ สจล. ?

The Bachelor of Business Administration (International Program) has organized teaching and learning strategies in line with the institute’s vision being one of TOP 10 universities in ASEAN region for achieving excellence in science and technology for the Year 2020; therefore, the program integrates knowledge and utilizes technological tools in a blended learning format for each course in the curriculum. Moreover, the program provides business acumen for graduates via enhancing management skills (management concepts), analytical and systematic thought process to be a successful entrepreneur.

โอกาสในการหางาน

“Job
Become a Start-Up / a business owner, entrepreneur, employees of private companies in both Thailand and overseas in the areas of Supply Chain & Logistic Analysis, Purchasing, Sales & Marketing, Production, Production Control Analyst, Human Resources, IT Business Solutions, Social Media Marketer, Import and Export & Customs Clearance, BOI & Tax, and Finance staff, etc.

The average salary 30,000 THB/MONTH”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

40,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Bachelor of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ

Business school

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration (International Program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6