Skip to main content

สกรรจ์ นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ SCGP Speak Out 2022

นศ.สถาปัตย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ขอแสดงความยินดีกับนายสกรรจ์ เกียรติบุญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ SCGP Speak Out 2022

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page