Skip to main content

ประชุม

เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุนวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม

"เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุนวิชาการ" โดย ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน

23 สิงหาคมนี้ 9.00 - 16.00