Skip to main content

กำหนดการถ่ายภาพหมู่ ประจำปีการศึกษา 2563

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต #สจล ประจำปีการศึกษา 2563

🎓บัณฑิต

🎓มหาบัณฑิต

🎓ดุษฎีบัณฑิต

📌วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 2565

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

‼️ขอให้บัณฑิตมารายงานตัว ก่อนเวลาตั้งแถว 30นาที

เวลาในการถ่ายภาพหมู่อาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นกับจำนวนบัณฑิตแต่ละคณะ

-----------------------------------------------------

#ทีมลาดกระบัง #ลูกพระจอม #kmitl

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page