Skip to main content

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ประจำปีการศึกษา 2564

📌วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

🔰บัณฑิตจะได้รับเข็มวิทยฐานะ ในวันฝึกซ้อมย่อย

🔰บัณฑิตที่ได้รับการสุ่มได้รับบัตรจอดรถ จะได้รับในวันฝึกซ้อมย่อย

‼️บัณฑิตต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการ ออกให้ มาในวันซ้อมย่อยเพื่อติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

📌 ลำดับการขึ้นรับ http://www.reg.kmitl.ac.th/pundit_prac/prac_2564.php

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page