ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อวัดดัชนีความสุข

วัดดัชนีความสุข

😊KMITL Happiness Index 2023

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม

เพื่อวัดดัชนีความสุขของเราชาว สจล.

สแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่นี่ 👇

 

Share this page