ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังรุ่น 16 ได้รับรางวัล BEST CEO AWARDS

Best CEO Award

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังรุ่น 16
ได้รับรางวัล BEST CEO AWARDS ในงาน SET AWARDS 2022
รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย 

Share this page