Skip to main content

ชมภาพบรรยากาศ โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก

ม.เด็ก

เริ่มแล้ว 🚀โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็กหลักสูตรแรกของวันนี้ Pre programming 101 by Kids University ได้รับเกียรติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ดร.สุจิรา วุฒิโสภณ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

.

👧🏻น้องๆ จะได้เรียนรู้ การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุด และไม่มีความซับซ้อน การทำงานเรียงลำดับจากบนลงล่าง มีการทำงานทีละคำสั่งจนจบการทำงาน

.

และแนวคิดการเขียนผังงาน (Flowchart) เช่น จะเปิดคลิปดูการ์ตูนใน YouTube มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และฝึกทักษะในเรื่องของ Soft skills และ Hard skills สำหรับน้อง ๆ อายุ 3 - 10 ขวบ😍

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page