Skip to main content

ดาวน์โหลด KMITL UApp

kmitl uapp

สจล. ชวน Freshy และ นักศึกษาทุกชั้นปี ดาวน์โหลด “KMITL UApp”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนา KMITL University Application หรือ “KMITL UApp”

เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของน้อง ๆ นักศึกษาในรั้ว สจล. ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในทุกมิติ ทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ด้วย Features ที่หลากหลาย

Login โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้เข้าระบบของสถาบัน

มี features ที่หลากหลายและสิทธิ์พิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 อย่าลืมจองรับบัตรนักศึกษากัน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page