Skip to main content

นศ.คณะไอที คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Data Science Quiz Competitions

ชนะเลิศการแข่งขัน DATA

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทพัทธ์ เทศปัญ นายธนภัทร ธีรรัตตัญญู และนางสาววนัชพร ธรรมรัตนตันติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

🥇คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Data Science Quiz Competitions จากงานการประชุมเพื่อหารือจัดตั้ง “ภาคีเครือข่ายนักศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูลไทย” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page