Skip to main content

นศ.ครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดแบบฟาซาดเพื่องานดีไซน์

รางวัลชนะเลิศภาคเหนือ

 🎉ขอแสดงความยินดีกับ นายยุติ พรหมขน นายชินดนัย ดาระสวัสดิ์ และนางสาวกมลพรรณ อุดมวีระลักษณ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ในชื่อ ผลงาน JAROENWAI KINDERGARTEN โดยมี ผศ.อัครพงศ์ อนุพันธ์พงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากการประกวดแบบฟาซาดเพื่องานดีไซน์หลากหลายตอบรับจินตนาการ ในแคมเปญ DECAAR Facade Decoding Design Contest 2022 จัดโดย DECAAR by SCG ผู้ให้บริการด้านการตกแต่งภายนอกครบวงจร

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page