Skip to main content

นศ.วิศวฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ฯ

วิศวฯ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรสิ่ง ประจำปี 2023 (Innovation Robotic AI & IOT Contest 2023) โดยมี อาจารย์สุมิตร พนาอุดมทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page