นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลชมเชยรายการชนช้างกราฟิก

นศ.สถาปัตย์ได้รับรางวัลชมเชย

ร่วมแสดงความยินดี 🎉 กับทีม Soft Power Ranger

น.ส.ปุณยนุช เชียงบุตร น.ส.วรติ พรอำไพพรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่เกียรติยศ

จากการแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 (The Real Graphic Design)

จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

________________________________________

#kmitl #คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

Share this page