Skip to main content

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Code Your Future Hackathon 2022

วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาสถิติ ทีม Schmetterling ที่ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1st Runner-up) ในงาน Code Your Future Hackathon 2022 ในหัวข้อ Code the innovation of Food กับ 42Bangkok

🏆 โดยสมาชิกในทีมีประกอบไปด้วย

🎖 1)ปราริฉัตร เผ่าฉนวน นักศึกษาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3

🎖 2)ชีวรัตน์ ภู่ทับทิม ศิษย์เก่าสถิติประยุกต์

🎖 3)กรณ์ ถาวรผล นักศึกษาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3

🎖 4)สุดารัตน์ ธระเสนา นักศึกษาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page