Skip to main content

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้าชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ชนะเลิศภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันต์ณัฏฐา พลอยแย้ม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

"โครงการการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน" (ตรุษจีน) ครั้งที่ 19

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็ว ๆ นี้

_________________________________________

#kmitl #ลุยไปด้วยกัน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page