Skip to main content

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ TIDA Thesis Awards 2021

ชนะเลิศ TIDA

ขอแสดงความยินดีกับ นายโสภณัฐ อุตคำ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและ Best of the Best ประเภท Interior Design

จากผลงาน : โครงการ " มลาบรี รีทรีต วิท คอนเซอร์เวชั่น รีสอร์ท จังหวัดน่าน "

โดยมี ผศ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในโครงการประกวด TIDA Thesis Awards 2021....

จัดโดย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Design Village Kaset-Nawamin (ดีไซน์วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์)

Share this page