Skip to main content

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทาน ในโครงการ Kubota

วิศวเกษตร

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานิศา ผาริโน นายธีรภัทร์ แพงวาปี และนายบุณยกร อุดมสิน นักศึกษาขั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อเรื่อง M.A.A.R.I. ถ้าคุณรู้จักมะลิ คุณจะไม่รู้จักคำว่าอ่อนอีกต่อไป เป็นการตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียนตั้งแต่ผสมเกสร ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ Kubota Farm จังหวัดชลบุรี

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page