Skip to main content

นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลTrue Young Producer Awards 2022

นศ.รับรางวัล

นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลTrue Young Producer Awards 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ True Young Producer Awards 2022 หัวข้อ “โลกพัง Young เปลี่ยน” การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม จัดโดยทรูปลูกปัญญา

🔸ทีม 406FriendsStudio ได้แก่ ญาณิศร ชูโชคชัย / ภัสราภรณ์ ทองพงษ์เนียม / รมิดา อริยะวิชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
🔸ทีม กัดก่อนเกลือ ได้แก่ ณิชารีย์ สุประภากร / ศราวลี ศรีศรากร / นิพินธร ธนเมธี ได้รับรางวัลชมเชย
โดยมีอาจารย์ภาพแพรว รัตนสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page