นายบริพัตร จริยาทัศน์กร

รางวัลรองชนะเลิศ

✨ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบริพัตร จริยาทัศน์กร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

✅ประเภทปืนสั้นยิงช้า ระยะ 50 เมตร ทีมชาย

✅ประเภทปืนสั้นอัดลม ทีมชาย

🏆และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

✅ประเภท ปืนสั้นยิงช้า บุคคลชาย

ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

“นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 2 เม.ย.66

_______________________________________

#KMITL #นครสวรรค์เกมส์

Share this page