Skip to main content

ปรับจำนวนรับ และเกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS 65

ปรับเกณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🔥ปรับจำนวนรับ และเกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS 65🔥
รอบที่ 3 Admission
🔸รับสมัคร 2-12 พฤษภาคม 2565

📲 รายละเอียด https://reg.kmitl.ac.th/.../2565_1_news1_2220_2022_04_30...

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page