Skip to main content

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ครุศาสตร์

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ 

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page