ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

91

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

7 กันยายน 2565 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร 

"ลูกเจ้าคุณ สีเลือดมันแดงข้น แต่ละคน หัวใจมันเข้ม"

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

Share this page