Skip to main content

ภาพบรรยากาศ วันลูกพระจอม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ชุมพร

ภาพบรรยากาศ วันลูกพระจอม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ในงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ได้รับเกียรติจากนายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่านด้วยนะคะ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/kmitlofficial/photos/pcb.5600024150058824/5600023130058926/

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page