Skip to main content

รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ ได้รับเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มศว

รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ประจำปี 2565

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page