ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น

อ. นพ.วนกร

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์ หรือ

คุณหมอบอล อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สจล.

ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566

ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share this page