Skip to main content

สจล.ให้การต้อนรับ เลขานุการเอก ด้านดิจิทัลฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เลขานุการทูต

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายโฮโซโนะ เคสุเกะ (Mr. HOSONO Keisuke) เลขานุการเอก ด้านดิจิทัล สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะและเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมแนะนำ นายเคนทาโร่ นาไก (Mr. Kentaro Nagai) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแทน เพื่อสานต่อการทำงานร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านความร่วมมือทางดิจิทัล สารสนเทศฯ ต่อไป

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page