Skip to main content

สจล. จับมือ บริษัท บีม เปิดให้บริการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ลดมลภาวะ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยื

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับบริษัท บีม โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการบริการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง แก่บุคลากรและนักศึกษา สจล.โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ Miss Taty Azman Head of Government & Public Affairs (Malaysia, Thailand) พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สจล. นอกจากนี้ ยังเปิดตัวให้บริการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่จะนำมาใช้เป็นยานพาหนะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ พร้อมทั้งตอบโจทย์การใช้งาน ด้วยระบบการยืม-คืนที่ทันสมัยผ่านแอปพลิเคชัน ได้ ตลอด 24 ชม. เกิดความสะดวกสบาย คล่องตัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้ได้จัดทำขึ้นพิเศษ โครงสร้างผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมเกรดเดียวกับเครื่องบิน มีความแข็งแรง มีการทำการทดสอบการใช้งานจนมั่นใจว่าปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ สำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้านี้จะใช้ความเร็วได้สูงสุด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง 100 กิโลกรัม ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% อยู่ที่ประมาณ 3 ชั่งโมง ซึ่งจะวิ่งได้ระยะทางสูงสุด 65 กิโลเมตร

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page